Department of Marine Fisheries

Marine Fisheries for Present and Future Generation

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
x
Home Daftar Nilai Akhir Semester Pasca Nilai Mahasiswa S2 dan S3 TPL Semester GENAP TA.2012/2013

Nilai Mahasiswa S2 dan S3 TPL Semester GENAP TA.2012/2013

Email Cetak PDF
Penilaian User: / 0
TerburukTerbaik 
Nilai Mahasiswa Program Magister (S2) dan Program Doktor (S3)      
Program Studi Teknologi Perikanan Laut (TPL)  Semester Genap TA.2012/2013    
             
             
NO NAMA MATA KULIAH                             
KODE                       
PJMK                     
NAMA MAHASISWA                         
NRP HURUF MUTU
 1 Teknologi Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan
PSP 513           

FED                   

Rita L Bubun                             
C 451120011
 A
        Asep Hamzah C 451120021
 A
        Suci Nurhandini Handayani
C 451120031
 A
        Carles
C 451120041
 A
        Misbah Sururi
C 451120051
 A
        Paduartanama Tandipuang
C 451120061
 A
        Rian Juanda
C 451120071
 A
        Normawati K Mboto C 451120081
 A
        Muhammad Agam Thahir
C 451120091
 A
        Mohamad Rusdyansyah Ismail C 451120101
 A
       

Izza Mahdiana Apriliani

Yuli Purwanto

C 451120111

C 451120121

 A

 A

        Muhammad Riyono Edi Prayitno
C 451120131
 A
        Rachamd Caesario
C 451120141
 A
        Daniel Rezki
C 451120161
 A
        Muhammad Yasin Umsini Putra Olii
C 451120171
 A
        Muhammad Ikhsan C 451124011
 A
        Helman Nur Yusuf C 451124031
 A/B
        Abdul Mutalib
C 451124041
 A
        Abgusta FajriWiranata C 451124051
 A
        Irfan Hanifa
C 451124061
 A
             
             
 2 Transportasi Perikananan
 PSP 533
 RYO  Rita L Bubun
C 451120011
 A
         Asep Hamzah
C 451120021
 A
         Suci Nurhandini Handayani C 451120031
 A
         Carles C 451120041
 A
         Misbah Sururi C 451120051
 A
         Paduartam Tandipuang
C 451120071
 A
         Rian Juanda
C 451120071
 A
         Normawati K Mboto C 451120081
 A
         Muhammad Agam Thahir C 451120091
 A
         Mohamad Rudyansyah Ismail
C 451120101
 A
         Izza Mahdiana Apriliani
C 451120111
 A
         Yuli Purwanto
C 451120121
 A
         Muhammad Riyono Edi Prayitno
C 451120131
 A
         Rachmad Caesario
C 451120141
 A
         Daniel Rezki
C 451120161
 A
         Muhammad Yasin Umsini Putra Olii
C 451120171
 A
         Muhammad Ihsan
C 451124011
 B
         Helman Nur Yusuf
C 451124031
 A
         Abdul Mutalib
C 451124041
 A
         Abgusta Fajri Wiranata
C 451124051
 A
         Irfan Hanifa
C 451124061
 A
             
 3 Model Pengelolaan Pelabuhan dan Industri
 PSP 751
BEY
 Suardi  C 461120011
 A
         Bahdad  C 461120031
 A
         Berbudi Wibowo
 C 461120041
 A
         Ivon Iskandar
 C 461124021
 A
             
             
 4 Rekayasa Alat Penangkapan IKan
PSP 722
DIN
 Suardi C 461120011
 A
         Bahdad C 461120031
 A
         Berbudi Wibowo
C 461120041
 A
             
             
             
             
  NILAI MATA KULIAH MINAT S2 DAN S3 PS. TPL SEMESTER GENAP TA.2012/2013
         
             
             
 1 Dinamika Tingkah Laku Ikan Berbasis Ekosistem
 PSP 612
 ARI Misbah Sururi
 C 451120051
 A
        Rian Juanda
 C 451120071
 A
        Mohamad Rudyansyah Ismail
 C 451120101
 A
        Muhammad Riyono Edi Prayitno  C 451120131  A
        Rachmad Caesario
 C 451120141
 A
        Daniel Rezki
 C 451120161
 AB
        Muhammad Yasin Umsini Putera Olii
 C 451120171
 A
        Muhammad Ihsan  C 451124011
 AB
        Helman Nur Yusuf
 C 451124031  AB
        Irfan Hanifa
 C 451124061
 A
             
             
             
             
 2 Teknologi Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan  PSP 512
 MUL Misbah Sururi
 C 451120051
 A
        Rian Juanda
 C 451120071
 A
        Mohamad Rudyansyah Ismail
 C 451120101
 A
        Muhammad Riyono Edi Prayitno  C 451120131
 A
        Rachmad Caesario
 C 451120141
 A
        Daniel Rezki
 C 451120161
 A
        Muhammad Yasin Umsini Putra Olii
 C 451120171
 A
        Muhammad Ihsan
 C 451124011
 A
        Helman Nur Yusuf
 C 451124031
 A
        Irfan Hanifa
 C 451124061
 A
             
             
             
 3 Analisis Bahan Alat Penangkapan Ikan
PSP 523
 DIN  Misbah Sururi
 C 451120051
 AB
         Rian Juanda
 C 451120071
 B
         Mohamad Rudyansyah Ismail  C 451120101 
 B
         Muhammad Riyono Edi Prayitno
 C 451120131
 A
         Rachmad Caesario  C 451120141
 A
         Daniel Rezki
 C 451120161
 A
         Muhammad Yasin Umsini Putra Olii
 C 451120171
 AB
         Muhammad Ihsan
 C 451124011
 B
         Helman Nur Yusuf
 C 451124031
 B
         Irfan Hanifa
 C 451124061
 AB
             
             
             
 4 Perencanaan dan Manajemen Pelabuhan
PSP 552
ERN
 Asep Hamzah
C 451120021
 A
         Paduartama Tandipuang
C 451120061
 A
         MuhammadAgam Thahir
C 451120091
 A
         Yuli Purwanto
C 451120121
 AB
         Devi Arnita
C 451110141
 AB
             
             
             
             
 5 Kewilayahan Kebijakan Kepelabuhan
PSP 651
 INS  Asep Hamzah
C 451120021
 A
         Paduartama Tandipuang
C 451120061
 A
         Muhammad Agam Thahir
C 451120091
 A
         Yuli Purwanto
C 451120121
 A
         Devi Arnita
C 451110141
 A
             
             
             
             
 6 Desain Kapal Perikanan 
PSP 631
 YOP  Asep Hamzah
C 451120021
 A
         Paduartama Tandipuang C 451120061
 A
         Muhammad Agam Thahir C 451120091
 A
         Yuli Purwanto C 451120121
 A
         Devi Arnita
C 451110141
 SIT IN
             
             
             
             
             
 7 Kargo dan Teknologi Kapal Kargo
 PSP 532
 RYO  Asep Hamzah
C 451120021
 A
         Paduartama  Tandipuang
C 451120061
 A
         Muhammad Agam Thahir
C 451120091
 A
         Yuli Purwanto
C 451120121
 A
         Devi Arnita C 451110141
 A
             
             
             
             
             
 8 Optimasi Institut Perikanan Laut
PSP 546
TRI
 Rita L Bubun
 C 451120011  A
         Suci Nurhandini Handayani
 C 451120031
 A
         Carles  C 451120041
 A
         Normawati K Mboto
 C 451120041
 A
         Izza Mahdiana Apriliani
 C 451120111  A
         Abdul Mutalib
 C 451124041
 A
         Abgusta Fajri Wiranata  C 451124051
 A
             
             
             
             
 9 Perencanaan dan Pengelolaan Daerah Penagkapan Ikan
PSP 644
SIM
 Rita L Bubun
C 451120011
 A
         Suci Nurhandini Handayani
C 451120031
 A
         Carles
C 451120041
 A
         Normawati K Mboto C 451120041
 AB
         Izza Mahdiana Apriliani
C 451120111
 A
         Abdul Mutalib
C 451124041
 AB
         Abgusta Fajri Wiranata C 451124051
 A
             
             
             
             
 10        
Peraturan dan Kebijakan Perikanna Laut
 PSP 645
 EKO  Rita L Bubun
C 451120011
 B
         Suci Nurhandini Handayani
C 451120031
 AB
         Carles C 451120041
 AB
         Normawati K Mboto
C 451120041
 B
         Izza Mahdiana Apriliani
C 451120111
 AB
         Abdul Mutalib
C 451124041
 B
         Abgusta Fajri Wiranata
C 451124051
 AB
             
             
             
             
 11 Teknologi Pengayaan Stock dalam Pengembangan Perikanan Laut
 PSP 713
 MUL  Suardi C 461120011
 A
         Bahdad C 461120031
 A
         Berbudi Wibowo
C 461120041
 A
         Ivon Iskandar
C 461124021
 A
             
             
             
             
 12 Pengembangan Bahan Alat Penangkapan Ikan
PSP 723
DIN
 Suardi C 461120011
 A
         Bahdad C 461120031
 AB
         Berbudi Wibowo
C 461120041
 AB
             
             
             
             
             
             
 13 Teknologi dan Biosains Perikanan  Laut Dalam  PSP 714
ARI
 Suardi C 461120011
 A
         Bahdad C 461120031
 AB
         Berbudi Wibowo
C 461120041
 A
         Ivon Iskandar
C 461124021
AB
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
Pemutakhiran Terakhir ( Kamis, 12 Juni 2014 08:26 )  

Artikel Terkait